Καλωσορίσατε στην Πλατφόρμα Καταγραφής Περιστατικών Διάκρισης (DRN) του έργου UniDiversity, που στοχεύει στην καταγραφή των περιστατικών διάκρισης λόγω σεξουαλικού προσανατολισμού, ταυτότητας ή χαρακτηριστικών φύλου, εθνικής ή εθνοτικής καταγωγής, χρώματος δέρματος, πολιτικών ή θρησκευτικών πεποιθήσεων, ηλικίας, αναπηρίας ή/και λόγω άλλου-ων χαρακτηριστικού-ών στα Πανεπιστήμια στην Ελλάδα.

Η πλατφόρμα δίνει την ευκαιρία σε μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας (φοιτητές-τριες, μέλη του διδακτικού, ερευνητικού, διοικητικού προσωπικού κ.ά.) – που, για οποιονδήποτε λόγο δεν επιθυμούν να προχωρήσουν σε (επώνυμη) καταγγελία – να καταγράψουν περιστατικά διάκρισης τα οποία βίωσαν τα ίδια ή των οποίων έγιναν αυτόπτες/αυτήκοοι μάρτυρες. Η συλλογή των εν λόγω περιστατικών είναι πλήρως ανώνυμη (για δράστες και θύματα) και εμπιστευτική και έχει ως μοναδικό στόχο τη διερεύνηση της έκτασης, των μορφών και των χαρακτηριστικών του φαινομένου από έμπειρους-ες ερευνητές-τριες των συμμετεχόντων πανεπιστημίων. Η συλλογή και ανάλυση των δεδομένων, θα εμπλουτίσει τα ήδη υπάρχοντα ερευνητικά αποτελέσματα του έργου, θα επιτρέψει την εκ των έσω καταγραφή περιστατικών διάκρισης που λαμβάνουν χώρα εντός του περιβάλλοντος του πανεπιστημίου καθώς και τον σχεδιασμό στοχευμένων μέτρων πρόληψης και αντιμετώπισης του φαινομένου.

Συγκεκριμένα η πλατφόρμα:

01

Επιτρέπει τη συλλογή αξιόπιστων δεδομένων

σχετικά με το φαινόμενο των διακρίσεων και της κακομεταχείρισης εντός του περιβάλλοντος του πανεπιστημίου

02

Καταγράφει πληροφορίες για την εκδήλωση του εκάστοτε περιστατικού,

περιλαμβανομένων πληροφοριών για το είδος του περιστατικού (ψυχολογικό, λεκτικό, σωματικό, κ.α.), τον/τους δράστη-ες (την ιδιότητά / τον ρόλο τους στο πανεπιστήμιο), το προφίλ και την ιδιότητα του ατόμου που υπέστη τη διακριτική μεταχείριση καθώς και του κινήτρου του/των δράστη-ών σύμφωνα με την αντίληψη του θύματος (σεξουαλικός προσανατολισμός, ταυτότητα φύλου, κ.α.), τον χρόνο τέλεσης και την τοποθεσία που συνέβη του περιστατικού (τουαλέτες του Πανεπιστημίου, αίθουσα διαλέξεων, online, κ.α.), τη συχνότητα των περιστατικών καθώς και της επιπτώσεις αυτών στο άτομο σε προσωπικό, κοινωνικό και ακαδημαϊκό επίπεδο

03

Επιτρέπει την αναγνώριση αναγκών

και κενών που χρήζουν παρεμβάσεων και αλλαγών

04

Παρέχει αξιόπιστα δεδομένα

για μελλοντικές στοχευμένες μεταρρυθμίσεις και αλλαγές

This project is funded by the Rights, Equality and Citizenship Programme of the European Union (2014-2020).

The content of this website represents the views of the author only and is his/her sole responsibility. The European Commission does not accept any responsibility for use that may be made of the information it contains.