Bendroji informacija

„UniDiversity“ yra novatoriška iniciatyva, siekianti, kad akademinė aplinka būtų įtraukesnė lesbiečių, gėjų, biseksualių, translyčių ir interseksualių asmenų (LGBTI+) atžvilgiu, kovojant su diskriminacija dėl seksualinės orientacijos, lytinės tapatybės ar lyties požymių (angl. SOGISC) ir apmokant akademinę bendruomenę (nuolatinius darbuotojus, mokslininkus, studentus ir kitus darbuotojus) naudoti įtraukią kalbą bei spręsti konfliktus, tikslingai atpažinti SOGISC grįstą diskriminaciją ir užkirsti jai kelią Graikijoje, Lietuvoje ir Italijoje.

„UniDiversity“ siekia atskleisti esamą LGBTI+ asmenų situaciją ir iššūkius, su kuriais jie susiduria universitete, pasitaikančią diskriminaciją, jos formas, dažnį, bei nukentėjusiųjų ir kaltininkų charakteristikas. Šios problemos vis dar susilaukia nepakankamo dėmesio, todėl bus ištirtos naudojant anketinę apklausą ir pasitelkiant anonimišką „Diskriminacijos pranešimų tinklą“ (angl. „Discrimination Reporting Network“, DRN). Taip pat numatoma organizuoti specialius mokymus apie kovai su diskriminacija (ateityje) būtinas bei visai akademinei bendruomenei skirtas įtraukias praktikas, tokias kaip įtrauki kalba, elgesys ir veiksmingas konfliktų sprendimas, skirtas visai akademinei bendruomenei. Svarbu, kad mokymai bus grindžiami faktiniais akademinės bendruomenės poreikiais, kurie išryškėjo atlikto tyrimo metu. Projekto metu diegiamos IT priemonės, palengvins tiesioginį ir anoniminį diskriminacijos atvejų akademinėje aplinkoje registravimą.

Universitetas siekia:

  • sukurti duomenų bazę apie SOGISC grįstos diskriminacijos situaciją akademinėje aplinkoje Lietuvoje, Graikijoje ir Italijoje ir gebėti prisidėti prie politikos formavimo
  • stiprinti pajėgumus kovoti su SOGISC grįsta diskriminacija akademinėje bendruomenėje ir užkirsti jai kelią didinant supratimą apie įtraukias praktikas;
  • didinti sąmoningumą apie LGBTI+ asmenų lygybę ir žmogaus teisių pažeidimus, su kuriais šie asmenys vis dar susiduria.

Panteono socialinių ir politikos mokslų universiteto organizuojamą projektą įgyvendinantis konsorciumas susideda iš šešių partnerių: trijų universitetų ir trijų pilietinės visuomenės organizacijų Graikijoje, Italijoje ir Lietuvoje:

  • Panteono socialinių ir politikos mokslų universiteto, Graikija (vadovaujanti institucija);
  • Jaunimo bendruomenės „ColourYouth – Athens LGBTQ Youth Community“, Graikija (partneris);
  • NVO „Diversity Development Group“, Lietuva (partneris);
  • Vytauto Didžiojo universiteto (VDU), Lietuva (partneris);
  • Brešos universiteto (UNIBS), Italija (partneris);
  • LGBTI teisių organizacijos „Avvocatura per i diritti LGBTI“ („Avvocatura LGBTI“), Italija (partneris).

Daugiau informacijos rasite apsilankę projekto svetainėje: https://unidiversity-project.eu/