Sveiki atvykę į „UniDiversity“ projekto platformą „Diskriminacijos pranešimų tinklas“ (angl. „Discrimination Reporting Network“, DRN), kurios tikslas – fiksuoti diskriminacijos dėl seksualinės orientacijos, lytinės tapatybės ir lyties požymių (SO/LT/LP), taip pat diskriminacijos prieš LGBTI+ bendruomenę atvejus.

Platforma suteikia galimybę visiems akademinės bendruomenės nariams pranešti apie diskriminacijos dėl SOGISC atvejus, kuriuos bendruomenės nariai patyrė ar pastebėjo  akademinėje aplinkoje. Pranešimas dėl šių atvejų yra anoniminis ir konfidencialus. Jį mokslinių tyrimų tikslais naudos tik projekte dalyvaujančių universitetų darbuotojai. Surinkti duomenys bus analizuojami ir suteiks galimybę į diskriminaciją akademinėje bendruomenėje pažvelgti iš žmonių, kurie tai patyrė arba tapo jos liudininkais, perspektyvos.

Ši platforma:

01

Suteiks galimybę rinkti patikimus duomenis

apie diskriminacinio, netinkamo ar įžeidžiančio elgesio atvejus akademinėje aplinkoje

02

Padės fiksuoti informaciją apie diskriminacijos atvejus universiteto aplinkoje,

įskaitant informaciją apie atvejų tipą (psichologinis, žodinis, fizinis ir kt.), kaltininką (personalas, studentai ir kt.), nukentėjusįjį ir numanomą incidento priežastį (SO/LT/LP grįsta diskriminacija ir kt.), vietą (internete, tualete, klasėje ir t. t.), dažnį ir poveikį asmeniui

03

Leis nustatyti intervencijos poreikius

ir atsako į diskriminaciją spragas

04

Suteiks patikimų duomenų

politikos pokyčiams ateityje.

This project is funded by the Rights, Equality and Citizenship Programme of the European Union (2014-2020).

The content of this website represents the views of the author only and is his/her sole responsibility. The European Commission does not accept any responsibility for use that may be made of the information it contains.