survey-LTH

Pranešti apie diskriminacijos atvejį

Duomenų tvarkymas ir sutikimas

Čia galite anonimiškai ir saugiai pranešti apie diskriminacinio, įžeidžiančio ar kito netinkamo
elgesio atvejus, kuriuos patyrėte arba kurių liudininku tapote.

Diskriminacija apibrėžiama kaip netinkamas ar žalingas elgesys su asmeniu dėl vieno ar
kelių (tikrų arba tikrais laikomų) požymių, tokių kaip seksualinė orientacija, lytis, įsitikinimai
ir kt. Kitaip tariant, jei asmuo neturėtų (arba nebūtų manoma, kad jis turi) konkrečios
savybės,
aplinkinių elgesys su juo būtų palankesnis.

Jei norite pranešti apie daugiau nei vieną atvejį, atskirai pateikite informaciją apie kiekvieną iš jų.

Jūsų bus paprašyta pateikti savo socio-demografinius duomenis, informaciją apie įvykio tipą,
kaltininką, nukentėjusįjį, įvykio priežastį ir vietą.

Užfiksuoti atvejai bus saugomi anonimiškai ir naudojami tik Vytauto Didžiojo Universiteto
tyrėjų, siekiant nagrinėti diskriminacijos, piktnaudžiavimo ar netinkamo elgesio atvejams
Lietuvos akademinėje aplinkoje. Pagrindinis tikslas yra nustatyti reiškinio mastą, formas ir
ypatybes šalies akademinėje aplinkoje, taip pat - intervencijos galimybes ir pokyčių poreikius,
pateikti statistiką bei pasiūlyti sprendimus diskriminacijos akademinėje aplinkoje mažinimui.